సూడసక్కాని బాలుడామో || Suda Chakkani Baludammo | 2019 Christmas Song

సూడసక్కాని బాలుడామో || 2019 Christmas Song - So sweet and cute baby Jesus has been born for you and me to save from this world!!

ఆల్బమ్ : సూడసక్కాని బాలుడామో......
రచన,స్వరకల్పన, - పడాల సురేష్ బాబు 
అనకాపల్లి ,విశాఖపట్నం .
గానం : Sis. Thota Padmasree
సంగీతం - Rajanand.
ఎడిటింగ్ - Vara Prasad